System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Budowa gazociągu relacji Tworóg -Tworzeń

 

Prezentacja Inwestycji pn.: "Budowa gazociągu relacji Tworóg - Tworzeń"„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń
przez GAZ - SYSTEM S.A. na terenie Gminy Mierzęcice”

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., poinformował tutejszy organ, że rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń, o długości ok. 56 km i średnicy 1000 mm.

Z informacji jaką otrzymaliśmy wynika, że inwestycja będzie realizowana w ramach „Budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Podgórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.

Gazociąg Tworóg - Tworzeń ma stanowić ważny element Korytarza Północ - Południe, łączącego terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Pierwszy etap inwestycji będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą prac projektowych jest firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z Katowic.

Projektowana inwestycja, zostanie objęta ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwana „Specustawą”).

Wobec powyższego, właściciele nieruchomości z tytułu wybudowania gazociągu na ich gruntach otrzymają odszkodowanie, na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Operaty szacunkowe zostaną opracowane na zlecenie Wojewody Śląskiego. Wypłata odszkodowań nastąpi po wybudowaniu gazociągu, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody.

Szersze informacje na temat planowanej inwestycji można uzyskać w GAZ - SYSTEM S.A. oddział w Świerklanach (44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54, tel. 32 439-25-00) lub bezpośrednio u Kierownika Projektu Pana Bogusława Blutko.


Plik do pobrania:

 


 

Wykaz nieruchomości w rejonie których
planuje się wykonanie badań geotechnicznych

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., spółka odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego, planuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa, na odcinku Tworóg - Tworzeń.

Trasa gazociągu przebiegać będzie m.in. przez Gminę Mierzęcice (sołectwa: Nowa Wieś, Zawada, Sadowie, Mierzęcice, Toporowice i Przeczyce).

Inwestycja została objęta ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

Wobec powyższego, firma Agro Trade Grzegorz Bujak z Kielc, w dniu 01.03.2016 r. poinformowała tutejszy organ, że z pełnomocnictwa Inwestora rozpoczyna prace terenowe obejmujące swym zakresem wykonanie wstępnych badań geotechnicznych gruntów niezbędnych do opracowania opinii geotechnicznej dla w/w inwestycji.

Badania geotechniczne odbędą się w rejonie nieruchomości przedstawionych poniżej. Planowany termin wykonywania prac to marzec - kwiecień 2016 r.


Pliki do pobrania:

 


 

 Przebieg projektowanego gazociągu Tworóg - Tworzeń


Na prośbę Urzędu Gminy Mierzęcice, firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A., opracowująca dokumentację projektową dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń", przekazała plany sytuacyjne z naniesionym projektowanym gazociągiem wraz ze strefą kontrolowaną.

Jak poinformował Inwestor, gazociąg prawie na całej długości został zaprojektowany w strefie kontrolowanej po to, aby nie ograniczać praw rzeczowych na kolejnych nieruchomościach.

Strefa kontrolowana, w której należy kontrolować wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie gazociągu lub mogące mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie oraz w której nie należy wznosić obiektów budowlanych, została ustalona zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Jej szerokość wynosi 12 m, tj. 6 m od osi po obu stronach gazociągu.

Projektowany gazociąg jest objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”).

W związku z powyższym, wszelkie uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia wobec zaplanowanej inwestycji należy kierować do Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. oddział w Świerklanach (44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54, tel. (32) 439 25 00) lub biura projektowego TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (40-833 Katowice ul. Dulęby 5, tel. (32) 358 88 88).


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 Pliki do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.